วิธีเลือกซื้อกระเป๋าเดินทาง

กระเป๋าใส่สัมภาระ เป็นเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการเดินทางไปค้างแรมต่างถิ่น ดังนั้น การมีกระเป๋าคุณภาพดี ลงตัวกับการเดินทาง จึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ มีการแนะนำวิธีเลือกซื้อกระเป๋าเดินทางกันในโลกออนไลน์ เพื่อให้ได้กระเป๋าที่ดีมีคุณภาพ ดังนั้น

[b]5 องค์ประกอบหลักในการเลือกกระเป๋าเดินทาง[/b]
1. เลือกขนาดที่พอเหมาะ
ขนาดของกระเป๋า มีผลต่อความสะดวกในการหิ้วหรือลาก หากเดินทาง 2-4 วัน เลือกขนาด 20 นิ้ว หรือ 22 นิ้วก็พอ โดยทั้ง 2 ขนาด สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ หากใหญ่กว่านั้น ต้องส่งไปโหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน

2. ประเภทของวัสดุ
กระเป๋าเดินทางมีประเภทวัสดุที่ใช้ผลิตให้เลือก 2 ประเภท คือ แบบแข็ง (Hard Case) และแบบผ้า (Soft Case) โดยชนิดแข็ง โครงสร้างส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกแข็ง มีความทนทาน แต่ค่อนข้างหนัก ส่วนแบบผ้า มีน้ำหนักเบากว่าแบบแข็ง และมีความยืดหยุ่นสูง ดังนั้น การจะเลือกแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน

3. แนะนำเลือกแบบ 4 ล้อ
กระเป๋าเดินทางที่มีการแนะนำกัน คือประเภท 4 ล้อ เพราะเข็นง่ายและเบาแรงกว่าแบบ 2 ล้อ การออกแบบล้อควรฝังอยู่ในตัวกระเป๋า และควรเป็นล้อยางทั้งลูก

4. หูหิ้วและคันชัก
องค์ประกอบสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ต้องคัดเลือก คือ คันชักและหูหิ้ว โดยคันชักควรเลือกแบบ 2 แขน ดีกว่าแขนเดี่ยว เพราะช่วยให้ลากง่าย ขณะที่หูหิ้วต้องมีความแข็งแกร่งทนทานสูง เพราะเป็นส่วนรับน้ำหนักกระเป๋าทั้งใบเวลายก ถ้าเป็นหูหิ้วแบบยืดหดได้ ควรเลือกแบบยึดติดกับตัวกระเป๋าอย่างมั่นคง

5. เลือกซิปรูดได้สองทิศทาง
ซิปเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของกระเป๋า ควรเลือกประเภทที่รูดได้สองทิศทาง เพราะสะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งต้องรูดง่าย และมีความทนทาน ไม่เสียหรือแตกง่าย